Our Mission and Vision

Our Mission and Vision 2019-09-06T08:35:40+03:00

Mission

As Özay Günsel Children’s University, our mission is to help our children who participate in our education programs to meet science and scientists, art and artists, sports and athletes at an early age under the roof of the university as well as making them become aware of their own abilities and talents, improving their abilities in asking questions and solving problems, making the science a concrete fact form them and making them self-confident, happy individuals.

Vision

  • To encourage our children, who will build our future, to adopt national and universal values.
  • To raise creative, entrepreneurial individuals sensitive to nature, environment, society, art.
  • To encourage children to wonder and discover by producing scientific methods, activities and projects.

Misyon

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi olarak misyonumuz; eğitim programlarımıza katılan çocuklarımızı erken yaşta üniversite çatısı altında bilim ve bilim insanlarıyla, sanat ve sanatçılarla, spor ve sporcularla buluşturarak, kendi yeteneklerinin farkına varmalarını sağlamak, her birinin soru sorma ve sorun çözme becerilerini geliştirerek sevecekleri mesleği keşfetmeleri ve özgüvenli mutlu bireyler olmalarını sağlamak ve bilimi çocuklar için somut hale getirmektir.

Vizyon

  • Geleceğimizi kuracak çocuklarımıza  ulusal ve evrensel değerleri benimsetmek
  • Doğaya, çevreye, topluma, sanata duyarlı, yaratıcı, girişimci bireyler yetiştirmek
  • Bilimsel yöntemler, etkinlikler ve projeler üreterek çocukları merak edip keşfetmeye yönlendirmek.
© Copyright 2019 | Near East Technology