Öğretim Elemanları için Özel Seminerler ve Çalıştaylar Gerçekleştiriliyor
Eklenme Tarihi: 09 Mayıs 2019, 08:48
Son Güncelleme Tarihi:14 Ocak 2020, 09:53
Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’de Görev Alacak Professor, Doçent , Yard. Doç. Doktor Öğretim Elemanları için Özel Seminerler ve Çalıştaylar Gerçekleştiriliyor
Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’de görev alacak professor, docent , Yard. Doç. Doktor öğretim elemanları ile asistanların katılacağı çocuk psikolojisi, iletişimi ve benzeri ilgili konularda bir dizi seminerler düzenlenmiştir. Önümüzdeki seminer 15 Mayıs 2019 da yapılacaktır. Uzman çocuk psikologlarının katılacağı seminerlerde eğlendirerek öğretme konularında da çalıştaylar gerçekleştirilecektir.