Güneş (09-11)

Çocuklara ellerini kullanarak, toplum içinde duymayan konuşamayan kişiler ile iletişim kurmasını, onlarla aynı ortamları paylaşmayı,onları anlamayı ve onlara düşüncelerini anlatabilmeyi öğretmek amacıyla Türk İşaret Dili öğretilecektir.

2,5 Kredi

Çocukların, dünyada en farklı,en büyük,en küçük vb Rekorlar Kitabına giren canlıları, mekanları ve olayları ile ilgili sorularının cevaplarını birlikte bulacakları bir uygulamadır.

2 Kredi

Müzikte notaların matematik ile ilgili bir bağı var mıdır ? Matematik olmasaydı müzik olur muydu? ve benzeri soruların cevaplarının aranacağı ve deneylerle keşfedileceği bir programdır.

1 Kredi

Çocukların hayal güçlerini harekete geçirerek düşledikleri çizgi film konusunu oluşturmaları, tanıtım afişlerini hazırlamaları ve seçtikleri konuda kendi çizgi filmlerini tamamlamaları sağlanacaktır.

3 Kredi

Değişik telli, üflemeli, vurmalı vb müzik aletlerini ve seslerini tanıtarak, ilgi duydukları müzik aleti veya aletleri ile hayal güçlerini kullanarak kendi bestelerini yapmalarına fırsat yaratılacak bir programdır.

4,5 Kredi

Öğrencilerin yeni yıla girerken kutlamalarda kullanabilecekleri ya da aile bireylerine armağan edebilecekleri renkli kağıtlar vb malzemelerle şapka, maske ve benzeri yılbaşı ürünleri yapmaları sağlanacaktır.

1,5 Kredi

Çocuklar, alçı vb gerekli malzemeler ile çene şablonu oluşturacak, ağız ve diş yapımızı tanıyarak hangi dişin ne işe yaradığını dokunarak öğrenecek ve bir diş hekiminin gözetiminde ağız-diş sağlığı bakımının – öneminin farkına varacaktır.

1,5 Kredi

Çocukların doğa gezisinde toplayacağı önemli Kıbrıs bitki örneklerini Herbarium ve Doğa tarihi Merkezinde uygun biçimde kurutup,teşhis ederek kendi herbaryumunu hazırlamasını böylece doğayı koruma bilinci kazanmasını amaçlamaktadır.

3,5 Kredi

Bu programda, en yakın eczaneleri gezilecek, o eczanelerin çocuk dostu olmaları için çocukların hayal güçleri harekete geçirilerek neler yapılabileceği tartışılacak ve sonuçları rapor halinde Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği yönetimine sunulacaktır.

1,5 Kredi

Nezle-grip başta olmak üzere günlük rahatsızlıklarda ev ilacı olarak büyük annelerin hazırladığı mürver- kekik çayları, diş ağrısına diş hekimine gidinceye kadar kullanılan karanfil tomurcuğu,yanıklara diş macunu sürmek gibi birçok uygulama doğru ve yanlış yanları ile deneylerle incelenecektir.

1,5 Kredi

Bu programda çocuklara güzel kokulu çiçeklerin (ısparta gülü, lavanta, yasemin, portakal çiçeği vb ) kokusunu veren maddelerin çiçekte nasıl oluştuğu ve insanlar için faydaları vb merak edilen soruların cevapları mikroskop vb deneylerle gösterilecek ve kokulu yağları elde edilecektir..

1,5 Kredi

Bu programda çocuklara güzel kokulu bitkilerin (lavanta,yasemin çiçeği, portakal çiçeği) etkili maddelerini karıştırarak kendi güzel koku karışımlarını yapabilmeleri denetilecektir.

1 Kredi

Bu program, çocukların ilaç kavramı, ilaçların doğru kullanımı ve yanlış kullanımda ortaya çıkacak tehlikeli sorunların öğretilmesini amaçlamaktadır.

1 Kredi

Bu programın amacı çocukların sorgulama becerilerini geliştirerek bilişsel kapasitelerini artırmayı ve dünyaya ait soyut olayları anlamak ve açıklamakta felsefi bakış açıları geliştirmektir.

1 Kredi

Bu programda çocuklara yalan söyleme ile ilgili dramalar ile yalan söylemenin yanlışlığı doğru ve açık sözlü olmanın erdemi anlatılacaktır.

1 Kredi

Bu programda çocuklara öfke duygusu dramalar ile anlatılarak öfke kontrolü nasıl yapılabilir ? örneklerle yaşatılarak açıklanacaktır.

1 Kredi

Bu programda çocuklara olayların ve davranışların iyimser ya da kötümser yorumlanması ile ilgili örnekler deneylerle yaptırılacaktır.

1,5 Kredi

Bu programda birbirine güvenen iyi doğru arkadaşlar edinmenin yolları, akran dayanışması vb konularda dramalarla örnekler yaşatılarak çocuklarda “arkadaşlık” kavramı geliştirilecektir.

1 Kredi

YDÜ Büyük Kütüphanesinde yeralan yüzbinlerce kitap arasından en eski kitapları veya en yeni kitapları arşivlerden arayıp bulunmasını ve ilgilerini çeken bir kitap ya da dergiden etkileyici bir paragraf ya da cümle bulup arkadaşları ile paylaşmayı hedeflemektedir.

1 Kredi

Akdeniz’in 3. Büyük adası olan Kıbrıs’ta tarih boyunca yaşayan kavimlerin bıraktıkları izler, Girne Kalesi, Lefkoşa Suriçi, Magusa Salamis Harabeleri ve Magusa Suriçi gezilerek unutulmayacak şekilde keşfedilecektir.

10 Kredi

Dağlar, ovalar nasıl oluşmuştur? Çölde yaşam var mıdır? Çöl kumları hava ile nasıl Kıbrıs’a kadar geliyor ? Kuşlar neden sıcak yerlere göçer ? Bulut nasıl olur, bulutların üzerinde yürüyebilir miyim? Havanın ağırlığı ne kadardır ? ve benzeri soruların cevaplarını çocuklar eğlenerek öğreneceklerdir.

2 Kredi

Çocuklar heykel atölyesinde yaz döneminde yaptıkları ön çalışmaları geliştirecek; üç boyutlu bir form yaratım süreci içerisinde heykelin temel malzemesi olan kırmızı kil ile eğlenceli bir konu seçerek kendi özgün eserlerini üretebilecekler.

1 Kredi

Video oyun tasarım süreci içerisinde birbirini takip eden basamakların anlatılması ve bir oyun taslağının hazırlanması.

2,5 Kredi

Öğrenciler, kartonlardan hazırlayacakları balıklar ile baskı resimler yaparak kendi özgün eserlerini üreteceklerdir. Kartondan yapacakları kuşları da aynı amaçla kullanabileceklerdir.

1.5 Kredi

Bu program, sınav heyecanının (sınav kaygısı) ne olduğu, hangi belirtilerle kendini gösterdiği ve bu belirtilerle nasıl başedeceğini öğretmeyi amaçlamaktadır. Program kapsamında, sınav heyecanı nedeniyle duygu, düşünce ve davranışlarımızda hangi değişiklikler olur bunları tanıma ve uygun başetme yöntemlerinin kullanılmasına yönelik beceri çalışmaları yaptırılır.

1 Kredi

Çocuklara hastanede çalışan sağlık personelini tanıtmak, hastanede yapılacak işlemleri, bölümleri tanıtmak, hastalanmamak için neler yapmak lazım vb öğretilecektir.

1 Kredi

Bu programın amacı çocuklara dünyadaki para akışını, döviz birimlerini, en pahalı ve en ucuz ülkeleri ile ilgili bilgi vermektir.

1 Kredi

Bu programın amacı çocuklara bütçe yapmayı, parasını akılcı kullanmayı, israf etmemeyi ve aile ekonomisini eğlenerek öğretmektir.

1 Kredi

Bu programın amacı çocuklara Avrupa Birliği’ni değerlerini, kurumlarını tanıtmak, otobüs içinde tanıtıcı kart ve oyunlarla 28 Avrupa Ülkesi ile ilgili bilgileri öğrencilerin eğlenerek öğrenmesini sağlamaktır.

3 Kredi

Bu programın amacıher gün basında görülen haberlere nasıl ulaşıyoruz, haberleri kimler yazıyor? Haber nasıl yazılmalı? Tüm soruların cevaplarını bulacak olan öğrencilerimiz habercilik vebasın hayatı hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktır.

1,5 Kredi

Bu programın amacı, çocukların YDÜ’de öğrenci olan Afrika ülkelerinden gelen öğrencilerin konuk edileceği etkinlik ile Afrika ülkelerini ve geleneklerini tanımalarını sağlamaktır. Öğrencilerin AFRİKA GÜNÜ düzenlemeleri teşvik edilecektir.

2 Kredi

Yazılı ve görsel basında (medyada) yer alan haberlerin çocuklar tarafından doğru algılanıp değerlendirilmesini sağlamaya yönelik bilgi ve örnekler paylaşılarak yanlış yorumların önlenmesi amaçlanmaktadır.

1,5 Kredi

Öğrenciler sinemada ya da televizyonda izledikleri filmlerin nasıl çekildiğini ve görüntüleri nasıl ard arda gösterildiğine ait soruların yanıtlarını uygulamalı olarak öğreneceklerdir. Kendi hayal güçleri ile bir film hikayesi oluşturmaları sağlanacaktır.

1,5 Kredi

Çeşitli boyutlarda kesilen tahtalardan kendi kuş yuvasını yapıp renklendirerek Kampüs içerisindeki ağaçlara yerleştirilecektir. Böylece çocuklarda kuşlarıa ev yaparak başka canlıları düşünmeleri sağlanarak ve sosyal sorumluluk bilincioluşturulacaktır.

2,5 Kredi

Bu programın amacı grup etkinliği olarak çocuklarımızın kendi oyun odalarını tasarlamalarına yardımcı olarak onların takım ruhunu güçlendirmektir.

1,5 Kredi

Bu programın amacı çocuklarımızın var olan şehiri gezip inceleyerek kendi hayallerindeki şehiri tasarlamalarının sağlanmasıdır. Çocuk bakış açısının getireceği yenilikleri keşfetmektir.

2,5 Kredi

Bu programın amacı, grup etkinliği olarak çocuklarımızın kendi evlerinin pencere önlerini veya varsa bahçelerini çiçeklendirmelerini peyzaj mimarisi hocalarınin yönderliğinde tasarlamalarını sağlamak,ayrıca çiçek bakımı ve doğa sevgisi konularında farkındalık yaratmaktır.

1,5 Kredi

Teraryum atölyesinin amacı, çocuklarımızın doğa ile temasını geliştirmek ve onların hayal güçlerindeki küçükbitki/ çicek bahçelerini yaratmalarını sağlamaktır.

1,5 Kredi

Çeşitli sebzeler kullanılarak elektrik devresi üretmesi denenerek öğretilecektir.

1,5 Kredi

Aralarında gözle görülebilen bağ olmayan cihazlar nasıl çalışıyor ?sorusunun yanıtı aranacak ve deneylerle açıklanacaktır.

1 Kredi

Kimya biliminden renkli ve şaşırtıcı-eğlendirici deney örnekleri ile çocukların merak duygularını tetiklemek ve kimya alanında ödül alan bilim insanı ile soru-cevap şeklinde kimya biliminde güncel durumu ve geleceği tartışmak.

1,5 Kredi

Bu programda öğrenciler, değişik mevsim meyvelerinden (muz, kivi vb) DNA elde edecekler ve DNA’nın yaşam bilimlerindeki yerini ve geleceğini tartışacaklardır.

1,5 Kredi

Bu programın amacı, yapay zeka ile ilgili gelişmeleri aktarmak, yapay zeka ile ilgili sorularının yanıtlarını çocuklara buldurmak ve hayal güçlerini harekete geçirecek uygulamalar yaptırmaktır.

2,5 Kredi

Çocuklara kendi robotlarını tasarlatmak ve kendi aralarında robotlarını yarıştırma yapmaları sağlanacaktır.

2,5 Kredi

Bu programın amacı, sosyal medya platformlarındaki gizlilik esaslarını, korunma ilkeleri, siber saldırıları öğreterek sosyal medyayı doğru kullanmayı öğretmektir.

1 Kredi

Çocuklarımız, şekerli ve asitli bir içecek olan kolanın sağlığa olumlu ve olumsuz etkileri üzerindebilgi alırken kola ile ilgili küçük bir deneyle kolanın olumsuz yönü hakkında bilgi toplayacaklardır.

1 Kredi

Beş duyunun özellikleri konusunda kalıcı ve anlamlı öğrenme sağlanırken, duyu kaybı olan engelli bireylerin yaşamları hakkında da farkındalığın oluşturulması ve artırılması hedeflenmektedir. Duyularımıza yönelik bilgi ve işleyişi, etkileşimli oyunlar ve deneyler ile öğretirken etkinliklerde alacakları rollerle öğrenciler, izleyici ve dinleyici olmaktan çıkıp bizzat etkinliği gerçekleştiren kişi konumuna gelecekler, girişimcilik ve yaratıcılıkları tetiklenecek etkinliklerle öz-yeterliklerinin gelişmesi sağlanacaktır.

5 Kredi

Çocukların kendi bedenlerini tanıması ve koruması, her türlü istismara karşı kendini korumayı öğrenmesi

1 Kredi

Menülerde bulunan içecekler nasıl yapılır örneğin limonata, latte, milkshake gibi içeceklerin yapılışı

1 Kredi

Çocukların çok sevdiği yiyecekler ile ilgili eğlenceli dramalar, deneyler ve örneklerle interaktif olarak çocukların doğru ve yanlışları keşfetmelerini sağlanacaktır.

1 Kredi

Çocuklara turizm ve turistlerle ilgili bilgiler vermek ardından da çocuk dostu turizm nasıl olmalı sorusuna çocukların yaratıcılıklarını ve girişimciliklerini tetikliyerek kendi “çocuk dostu turizm” hayallerini proje haline getirmelerini sağlamak amaçlanmaktadır.

1,5 Kredi

Çocuklarımız Gastronomi Mutfağında Cadılar Bayramında Sevimli Bal Kabakları Kokteyli etkinliğinde bal kabağı kokteyli ve parmak kurabiye yapmayı öğreneceklerdir.

1 Kredi

Çocuklarımız Gastronomi Mutfağında Kola Dünyasında Görüşmek Üzere etkinliğinde kolalı kek, kola çeşmesi ve kola jölesi yapmayı öğreneceklerdir.

1 Kredi

Hayvan Hastanesi ve Hastaların ziyareti yapılarak Kedi ve Köpeklerin muayeneleri, bakımı ve beslenmeleri ile ilgili pratik eğitimi ve hastane olanakları konusunda interaktif bilgi verilecektir.

0,5 Kredi

Tropik hayvanların yaşam koşulları ile ilgili renkli ve detaylı bilgi verilecek, çocukların takım çalışması ile tropiklerdeki yaşam ile ilgili araştırmalar yapıp sunumlar hazırlayarak paylaşması sağlanacaktır.

1 Kredi

Evde kedi beslemek isteyen bir çocuğun kedinin beslenmesi, tüyleri ve bakımı için neler yapması gerektiği, kedinin psikolojisi ve davranışlarını nasıl anlayacağı ile ilgili bilgileri canlı örneklerle deneterek öğretmek.

1 Kredi

Çocuklarda korku yaratan ve hayvan sevgisini en çok engelleyen sokak hayvanları başta olmak üzere hayvanların davranışları ile ilgili bilgi verilerek sokak hayvanlarından korunmaları, korkularını yenmeleri ve hayvan sevgilerinin gelişmesi sağlanacaktır.

1 Kredi

Taşkent Doğa Parkı Gezisi düzenlenerek rehabilite edilen yabani ve evcil hayvanların doğaya nasıl kazandırıldığını ve onlarla nasıl iletişime geçildiği konularında sözlü ve uygulamalı eğitim verilecektir.

1,5 Kredi

Çiftlik Hayvanlarının tanıtımıyla birlikte Çiftlik Hayvanlarında Veteriner Hekim Uygulamaları; beslenmeleri, barınmaları ve ırkları konularında uygulamalı bilgiler verilecektir.

1 Kredi

Bu programda, gemi seferlerinde gemi çalışılanlarının neler yaptıkları, örneğingemilerin denizde akıntıya kapılmaması için gemi halatlarının nasıl bağlandığı, gemilerin ağır olmasına rağmen su üzerinde nasıl durabildiği, büyük dalgalarda ya da kayalar çarpıldığında neler yapıldığı vb pekçok sorunun yanıtları interaktif olarak çocuklara gösterilecektir.

1 Kredi

Girne Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nin Kıbrıs Adasını çevreleyen denizlerin biyoçeşitliliğini araştırma projesi kapsamında öğrenciler denizdeki canlıları (bitki,balık,algvb canlılar) tanıyacaklar ve insanlar için yararlarını- önemlerini öğreneceklerdir.

5 Kredi

Bu etkinlikte hedefimiz her öğrencinin kendi model uçağını hazırlaması ve uçakların havada nasıl durabildiğinin yanıtının kendi model uçağını uçurarak keşfetmesini sağlamaktır.

1,5 Kredi

Çocukların Kıbrısda göçmen kuşların geldiği göletlere giderek kuş gözlemi yapıp,dürbünle kuşları gözlemlemesi ve resimlerini çekip kendi kuş albümünü yapmasını içermektedir.

3 Kredi

Çocukların Kıbrısdaki yararlı ve zararlı böcekleri tanımalarını, zehirli olanlardan nasıl korunacağını interaktif olarak öğrenmesini sağlamaktır.

1 Kredi

Çocukların müzelerin önemini, müze gezme kurallarını öğrenmeleri ve müzede gördükleri ve etkilendikleri eserlerin resimleri yaparak öğrendikleri ile ilgili hayalleri ortaya çıkarmayı içermektedir.

0,5 Kredi

Çocukların Kıbrıs Araba Müzesindeki en eski ve en yeni,en çok ilgilerini çeken arabalar ile ilgili soru sormaları, müze yetkililerin o arabanın müzeye geliş öyküsünü ve özelliklerini anlatmasının ardından en çok etkilendikleri arabaların resimleri yaparak öğrendikleri ile ilgili hayalleri ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır.

1 Kredi

Çocukların kendi aralarında Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nden bir kolaylaştırıcı yönderliğinde yapacakları çalıştay ile öğretmenlerinden beklediklerini ortak akılla saptayıp,ÖĞRETMENLER GÜNÜ veya haftası içinde bir günde dramalarla öğretmenlerine sunmalarını kapsamaktadır.

2 Kredi

Çocukların kendi aralarında Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nden bir kolaylaştırıcı yönderliğinde yapacakları çalıştay ile çocuk hakları bildirgesinde yer alan haklarını öğrenmeleri ve özel bir günde bu haklarını dramalarla öğretmenlerine/ ailelerine sunmalarını kapsamaktadır.

3 Kredi

Çocukların kendi aralarında Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nden bir kolaylaştırıcı yönderliğinde yapacakları çalıştay ile anne ve babalarından beklediklerini ortak akılla saptayıp belirlenecek özel bir günde dramalarla öğretmenlerine sunmalarını kapsamaktadır.

3 Kredi