İnovasyon Kampı

21. Yüzyılın hızı ve yapısı bütün gençlerin akademik alanlar dışında farklı yetkinlikleri de geliştirmesi gerekliliğini artırmaktadır. Bu yetkinlikler içerisinde en önemlilerinden bir tanesi İnovasyon ve Yaratıcılık. Gençlerin okullarda aldığı örgün eğitimin yanında İnovatif yanlarını ve yaratıcılıklarını geliştirmek vizyonu ile bu kamp tasarlanmıştır. Bu kampın temel çıkış noktası 21. YY Yetkinlikleri ve bunların geliştirilmesidir. 21. YY yetkinlikleri terimi 21. YY profesyonellerinin yetkinlikleri ile iş dünyasında ihtiyaç duyulan yetkinliklerin birbiri ile örtüşmemiş üzerine çıkmıştır.

Bu kamp programının temel amacı 21. yüzyılın gerektirdiği yetkinlikleri geleceğin profesyonellerini ve lider adaylarına kazandırabilmektir.

Kamp Özay Günsel Çocuk Üniversitesi ve GÜNSEL Akademi iş birliğinde gerçekleştirilecektir. GÜNSEL Akademi içerisinde eğitim veren ve uzun yıllardır Elektrikli Araç üretimi alanında çalışan genç ve tecrübeli mühendislerin yetkinlik geliştirme konusunda çocuklara ve gençlere mentör ve rol model olması da sağlanacaktır.

HEDEFLER VE KAZANINMLARI

  • İnovasyon ve Yaratıcılık Konusunda farkındalıklarını artırmak
  • İnteraktif ve deneyimsel öğrenme ortamı hazırlamak
  • Katılımcılara üniversite ortamında teori, GÜNSEL Elektrik Vehicles Fabrikasında üretim ortamının ve Ar-Ge’nin detaylarını gözleme fırsatı sunmak,
  • Katılımcıların yetkinlikleri konusunda farkındalıklarını artırmak, temel sosyal yetkinlikler üzerinde gelişim süreçlerini desteklemek.
  • Genç ve tecrübeli mühendislerin genç öğrencilere rol model ve mentör olmasını sağlamak.

Ön Kayıt İçin: https://ozaygunselcocukuniversitesi.org/online-kayit-formu/

Kamp detaylarına buradan ulaşabilirsiniz