Mütevelli Heyeti Başkanı

Kuruluşundan bugüne kadar, her zaman ilklerin ve yeniliklerin temsilcisi olmuş, hem eğitim ve öğretim alanında hem de sanat, spor ve kültürel alanlarda öncü adımlar atmanın gururunu yaşayan Yakın Doğu Üniversitesi öncülüğünde, ne istediğini bilerek geleceğine yön veren bireyler yetiştirmek üzere “Özay Günsel Çocuk Üniversitesi”ni hayata geçirmenin mutluluğu içerisindeyiz.

Ülkemiz için ilk ve örnek bir model olmayı amaçlayan Çocuk Üniversitesi ile değerlerine bağlı, okuyan, düşünen, üreten, tarihini ve medeniyetini tanıyan, yaşadığı çağın farkındalığıyla, kendilerine, ailelerine, milletine ve insanlığa faydalı bireyler olan ve gelecek vizyonuna sahip öncülük edecek bir nesil yetiştirmek üzere yola çıktık.

Çocuklar, günümüzde olduğu gibi tarihte de geleceğin mirasçılarıydı. Eğitim sistemini toplumsal değerler temeli üzerinde gelecek nesillerin başarısının şekillendirildiği bir dokuma tezgâhı olarak niteleyen Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel’den feyz alarak çocuklarımıza vermeyi umabileceğimiz iki kalıcı miras vardır: “Biri Kökleri, diğeri de Kanatları”dır. Olabildiğince yüksekten uçmalarına yarayan kanatlar ve kim olduklarını ve her zaman dönebilecekleri yeri bilecekleri kökler olacaktır. Göremeyeceğimiz bir zamana göndereceğimiz canlı mesajlar olan çocuklarımızı, çekirdekten çınara köklerine bağlı, özüne saygı duyan, insani değerleri öğrenen, duygusal zekâsını, bağımsızlığını ve güvenini sağlayan bir nesil olarak yetiştirmek için çalışacağız.

Ülkemizin kalkınması ve insanlarımızın bireysel gelişimleri için eğitimin vazgeçilmez olduğunu biliyoruz. Ülkeleri büyük yapan nitelikli insan gücüdür. Günümüz şartlarında bilgi üretebiliyorsanız, inovasyon yapabiliyorsanız, bireylerinizin yaratıcılık ve girişimcilik yeteneklerini destekleyebiliyorsanız gelişmiş bir ülke olabiliyorsunuz, ama bunları uygulayamazsanız bunları yapabilen ülkelere mahkûm oluyorsunuz. Biz, güzel Kıbrıs’ımızın geleceğine bilim, sanat ve sevgiyle yön vererek bütün çocuklarımızın hayal kurabilmelerine, eleştirel düşünebilmelerine, girişimci olabilmelerine ve yaratıcılıklarını geliştirebilmelerine yönelik beceriler kazanmalarını sağlamayı misyonu edindik.

Biliyoruz ki geleceğimiz çocuklarımıza ve yeteneklerine bağlıdır. Tüm çocuklarımızın yeteneklerini geliştirmelerine fırsat vermek, eğitim süreçlerine destek olabilmek, üniversiteye hazırlanmaları için gerekli olan sınavlarda başarılı olmalarına yardımcı olmak ve kendilerine güven kazanmalarını sağlamaya yönelik bir anlayışla çalışmalar yaparak üniversite ile toplumu bir araya getirmeye çaba gösteriyoruz.

Bir anonim Atasözü der ki, “Çocuklar yağmura benzer. Onları bir kaba koymaya çalışmayın. Toprak olun.” Hayatı, hayaller ve oyunlarla keşfeden çocukların sınırsız, özgür ve rengarenk olan hayal dünyalarının etrafındaki bariyerleri, kaldırıp, sınırsız bir hayal dünyası sunarak, evrensel bir eğitim modeli ile hayatı yaparak-yaşayarak, yani; görerek, dokunarak, uygulayarak, hissederek, kabiliyet ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlayarak, ufuklarını ve zihinlerini açmalarına yardımcı olacak şekilde, en iyi fiziki ortamlarda, seçkin ve alanında uzman eğitimcilerle, bilimin yapıldığı yerler olan üniversitelerle erken yaşta tanıştırarak onlara bilimi sevdirerek sınırsız hayal dünyaları ile buluşturacağız.

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi olarak, çocuklarımıza, bilimsel ve eleştirel düşünme, yargılama, sorgulama, soru sorma, sorun çözme gibi temel yaşam becerilerini kazandırmayı, kendilerini tanıyarak, bilgi ve becerilerini geliştirmelerini sağlamayı, zekâ seviyeleri ile yetenek ve ilgileri doğrultusunda gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Bununla birlikte Özay Günsel Çocuk Üniversitesi bugünkü çocuklarla dostluk ve arkadaşlık ve işbirliği temelinde bir ilişki biçimi ortaya koyarak geçmişin sorunlar ve krizler yaratan dışlayıcı ve dar ilişki biçimini ortadan kaldırarak, ilerlemenin, inovasyonun ve zenginliğin daha da arttığı bir dünyanın yaratılmasına da imkan sağlayacaktır.

Hep birlikte daha güzel bir Dünya ve yarınlar için “Çocuklarımızın” sosyal, kültürel ve bilimsel anlamda gelişimlerinin ve bilginin doğasına dair bilgi edinmelerinin desteklenmesi sorumluluğunu yerine getirmek için başlattığımız çalışmalarımızdan dolayı büyük bir heyecan ve mutluluk duymaktayız.

Saygılarımla,

Anna GÜNSEL
Mütevelli Heyeti Başkanı