Yarışmalar

Globalleşen dünyanın en önemli sorunlarından birisi çevre sorunlarıdır. Çevre sorunları günden güne artmakta ve dünyanın her noktasını etkilemektedir. Bu konunun ciddiyeti her gün biraz daha artmaktadır. Konunun ciddiyeti ve insan hayatını yakından etkileyen bir süreç olması konu hakkında farkındalığın artırılması ve tüm insanların çevre duyarlılığı konusunda yapılan çalışmalara katılması oldukça önemlidir.

Bu yarışma, Geleceğin mimari olan çocuklarımızı ve gençlerimizi bu konu hakkında düşünmesini ve çözüm üretmesini sağlamak amacıyla Özay Günsel Çocuk Üniversitesi , Yakın Doğu Üniversitesi ve Fikret Yüksel Vakfı ortaklığında düzenlenmektedir.

Bu yarışma sayesinde 14-18 yaş aralığında Lise eğitimlerine devam eden gençlerimizin,

 • Çevre ve doğayı koruma farkındalıklarının artırılması
 • Karbon Ayak İzi, Su Ayak İzi, Sıfır Atık, Küresel Isınma ve İklim Değişikliği konularında bilgi seviyelerini artırılması
 • Yaratıcılıklarını geliştirecek bir ortamın hazırlanması
 • Fikir geliştirme, tasarım odaklı düşünme, proje tasarlama, çizim, topluluk önünde sunum yapma, takım çalışması, liderlik ve fikirlerini açıklayabilme gibi yetkinliklerinin geliştirilmesinin sağlanması
 • Örgün eğitim süreçlerinin yanında farklı bir öğrenme süreci tanımlayarak, bireysel öğrenme yetkinliğinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Yarışma Kategorileri
Yarışmanın ana teması Çevre olacaktır. Aşağıdaki kategorilerde Çevre temalı başvurular kabul edilecektir. Yarışmaya katılmak için lise öğrencilerinin en az 4 en fazla 8 kişilik takımlar kurması gerekmektedir. Bir okuldan birden fazla takım projeye katılabilir. İsteyen takımlar her üç kategoride de yarışmaya katılabilirler. Proje duyuruları yapıldıktan belli bir süre sonra proje kategorilerine yönelik kısa eğitim ve bilgilendirmeleri dijital ortamda sunulacaktır. (Youtube, e-study box gibi)

Proje Kategorisi
Bu kategoride takımların çevre sorunlarından bir tanesini ele alarak bir proje geliştirmesi beklenmektedir.

Bu kategori altında değerlendirmeler Proje Yönetimi esaslarına göre yapılacaktır.

Değerlendirme yapılırken aşağıdaki maddeler dikkate alınacaktır.

 • Projenin özgün olması
 • Çevre teması altında seçilen konunun iyi araştırılmış olması
 • Sorun analizi ve sorun / ihtiyaç temelli bir proje konusunun seçilmiş olması
 • Projenin toplumsal fayda kısmının iyi vurgulanmış olması
 • Proje yönetimi ile ilgili temel kavramların dikkate alınması
 • Gerçekçi, uygulanabilir bir proje tasarlanmış olması
 • Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve buna benzer uluslararası hedeflerle ve planlarla uyumlu çalışmalar yapılması
 • Takımın iyi bir sunum yapması
 • Gönderilen başvuru formu ve istenilen eklerin tam olarak gönderilmiş olması

Bu kategoride verilebilecek ödüller:

 • Proje Büyük Ödülü : Bu ödül proje yönetimi esaslarını dikkate alarak, projesini en iyi şekilde tasarlayan takıma verilir. Burada bütüncül proje yönetimi anlayışı ele alınarak değerlendirme yapılacaktır.
 • Yaratıcılık Ödülü: Bu ödül proje süreçleri bağımsız yaratıcılığını en fazla kullanan takıma verilir. Bu ödül özgünlük ve yaratıcılık konusunda fark yaratan takıma verilecektir.
 • Takım Çalışması Ödülü: Proje tasarımı sırasında takım çalışmasını en iyi yapan ve bunu ön plana çıkartan takıma verilecektir.
 • Jüri Özel Ödülü : Jürinin dikkatini en çok çeken, umut vadeden ancak yukarıdaki ödüllere aday gösterilemeyen takıma verilen ödüldür.

(Ödüllerin açıklamaları ve kriterleri detaylandırılacaktır. Ödül Sayısı ve başlığı artırılabilir.)

Çevreci Taşıtlar Kategorisi (Tasarım Odaklı)
Bu kategoride takımlardan geleceğin teknolojisi çevreci taşıtlar tasarımları istenecektir. Bu kategori altında bireysel ve toplu taşıma, nakliye ve lojistik gibi sivil alanlarda kullanılabilecek kara, hava ve deniz araçlarının tasarlanması istenecektir.

Tasarımın tasarım programları ile çizimlerinin yapılması gerekmektedir. Yapılan çizim ve tasarlanan özellikler değerlendirmeye alınacaktır.

Bu kategori altında değerlendirme yaparken dikkat edilecek kriterler şu şekildedir.

 • Tasarım fikrinin özgünlüğü,
 • Fikrin yaratıcılığı,
 • Düşünülen tasarımın çizime aktarılabilmesi
 • Teknolojik yetkinlikler
 • Detaylı ve tasarım odaklı düşünme yetkinliği
 • Takım çalışması
 • Takımın iyi bir sunum yapması
 • Gönderilen başvuru formu ve istenilen eklerin tam olarak gönderilmiş olması

Bu kategoride verilebilecek ödüller:

 • Tasarım Büyük Ödülü : Bu ödül tasarım esaslarını dikkate alarak, tasarımını en iyi şekilde gerçekleştiren takıma verilir.
 • Yaratıcılık Ödülü: Bu ödül özgünlük ve yaratıcılık konusunda fark yaratan takıma verilecektir.
 • Takım Çalışması Ödülü: Tasarım çalışması sırasında takım çalışmasını en iyi yapan ve bunu ön plana çıkartan takıma verilecektir.
 • Jüri Özel Ödülü: Jürinin dikkatini en çok çeken, umut vadeden ancak yukarıdaki ödüllere aday gösterilemeyen takıma verilen ödüldür.

Farkındalık Kategorisi
Bu kategori altında takımların çevre sorunlarına karşı farkındalığın artırılması için yapılabilecekleri tasarlamaları ve uygulamaları istenir. Farkındalık artırıcı eğitimler, reklam kampanyaları, sosyal medya çalışmaları gibi çalışmalar bu kategoride değerlendirilecektir.

Takımların yaptıkları çalışmaları ile çevresine etki etmesi ve olumlu bir değişimin gözlenmesi beklenmektedir.

Bu kategoride gerçekleştirilen çalışmalar değerlendirilirken aşağıdaki kriterlere dikkat edilecektir.

 • Yapılan çalışmaların özgün olması
 • Yaratıcılık
 • Takım Çalışması
 • Diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği süreçleri
 • Yarattığı etki
 • Etkileşim sayısı (etkinliğe katılan kişi, sosyal medya etkileşimi vb.)
 • Takımın iyi bir sunum yapması
 • Gönderilen başvuru formu ve istenilen eklerin tam olarak gönderilmiş olması

Bu kategoride verilebilecek ödüller:

 • Farkındalık Büyük Ödülü: Bu ödül farkındalık çalışmalarını en iyi şekilde gerçekleştiren takıma verilir.
 • En Yaratıcı Etkinlik Ödülü: Bu ödül özgünlük ve yaratıcılık konusunda fark yaratan takıma verilecektir.
 • Halkın Seçimi (Facebook, Instagram, Youtube için ayrı ayrı ödül verilebilir.): Tamamen beğeni ve izlenme sayılarına göre verilecek ödüldür.
 • Takım Çalışması Ödülü: Tasarım çalışması sırasında takım çalışmasını en iyi yapan ve bunu ön plana çıkartan takıma verilecektir.
 • Jüri Özel Ödülü: Jürinin dikkatini en çok çeken, umut vadeden ancak yukarıdaki ödüllere aday gösterilemeyen takıma verilen ödüldür.

Yarışma kapsamında kategoriler artırılabilir ve/veya değişimler gerçekleştirilebilir. Kategoriler tamamen öneri için tasarlanmıştır.

Değerlendirme ve Jürilik Süreçleri

Süreç
Başvurular tarafımızdan oluşturulacak bir sisteme öncesinde yüklenecek ve gizlilikleri sağlanacaktır.

Başvuruların değerlendirilmesi iki şekilde yapılacaktır.

 • Başvuru Dosyalarının değerlendirilmesi: Burada takımların göndermiş olduğu proje fikri, tasarım, çizim, portföy gibi elementler belirlenen jüri tarafından değerlendirilecektir.
 • Sunum ve Soru-Cevap (Jüri Görüşmeleri) : Takımlar başvuru hazırladıkları alanda 20 dakikalık jüri görüşmesi gerçekleştireceklerdir. Bu 20 dakikanın 10 dakikası sunum, 10 dakikası soru-cevap şeklinde gerçekleşecektir. Jüri görüşmeleri online veya belirlenen bir alanda yüz yüze gerçekleştirilebilir. Bir ikinci alternatif olarak sergi düzenlenebilir, jüriler sergi alanını gezerek orada takımlara soru sorabilirler.

ÖNERİ: Jüri görüşmeleri olacağı günlerde, takımların bir arada olmasını sağlamak adına Çevre Şenliği, Çevre Fuarı gibi farkındalık artıracak bir büyük festival benzeri etkinlik olursa proje hazırlayan öğrencilerin aynı zamanda sergi yapmasını ve birbirleri ile etkileşime girmesini de sağlayabiliriz.

Jüri

Kimler Jüri Olabilir?
Günümüzde bilinen ve artık yozlaşmış jüri kavramında uzak, öğrencilerin yaklaşımına saygılı, yargılayan değil değerlendiren, çocuk - genç dostu herkes bu yarışmaya jüri olarak katılabilir.

Jürilerin takımlarla ve takımların katıldığı okullar ile doğrudan / organik bir ilişkisi olmamalıdır.

Jürilerin Görev ve Sorumlulukları

 • Öğrencilere rol model olması.
 • Öğrencileri çalışmalarını sürdürmesi için motive etmesi.
 • Kendi alanında uzman olması.
 • Takımları adil olarak değerlendirmesi.
 • Gerekli gizlilik koşullarına uyması.
 • Takım çalışması yapabilmesi.
 • İyi bir raportör olması.
 • Değerlendirmeler öncesinde jüri kitapçığını okuyup özümsemesi, soru işaretleri olması durumunda jüri danışmanından destek istemesi.
 • Düzenlenecek jüri eğitimine katılması.
 • Değerlendirmeler öncesinde gerekli hazırlıklara zaman ayırmak; Kendisine atanan tüm proje dosyalarını okuyup, inceleyip, değerlendirme için notlar çıkartmak. Başvuru dosyası ve sunumda verilen verilerin gerçekliğini araştırması.

Jüri Danışmanı
Jüri kitapçığı, eğitimi ve yönlendirmelerinden sorumlu olan kişidir. Jüriler ile doğrudan iletişim kurar. Değerlendirme süreçlerinde jüri ve takımları organize edip, görüşmelerin planlanan zamanda gerçekleşmesini sağlar. Karar sürecini modere eder ancak karar sürecinde jürileri etkileyecek yorumda bulunmaz ve oy hakkı yoktur.

Yarışma Takvimi
Yarışma Duyurusu 22 Mart 2022
Başvuru Süreci 28 Mart- 19 Mayıs
Jüri Değerlendirme Süreci 20-27 Mayıs
Çevre Etkinliği (ve Jüri Görüşmeleri) 28-29 Mayıs
Ödül Töreni 29 Mayıs

Yarışma Kuralları

 1. Yarışmamız lise öğrencilerine yönelik olacaktır.
 2. Yarışmaya katılmak için takımlarınızın 3-10 kişi arasında olması gerekmektedir.
 3. Yarışmaya katılmak için ozaygunselcocukuniversitesi.org adresinden Kayıt Formunu doldurmanız gerekmektedir.
 4. Kayıt formunu dolduran öğrencilere E-Study Box platformu üzerinden yarışmayla ilgili ücretsiz bilgilendirme videoları ve eğitimler verilecektir.
 5. Yarışmaya üç farklı kategoride katılım sağlayabilirsiniz.

A: Proje kategorisinde öğrenciler çevre sorunu ile ilgili problemlerini belirleyip bu sorunun çözüm önerileri için bir proje tasarlayabilmektedirler.
B: Çevre dostu taşıtlar kategorisinde öğrenciler çevre sorununa yönelik yaratıcı taşıtlar tasarlayarak bu taşıtları çizebilir, geri dönüşüm malzemeleri ile tasarlayabilir veya yaratabileceklerdir.
C: Farkındalık kategorisinde öğrenciler çevre sorunlarına toplumsal bir farkındalık kazandırmak adına neler yapılabileceğine odaklanabilmektedirler. Bu bağlamda öğrencilerin reklam videoları, panolar ve afişler tasarlamaları, seminer içerikleri hazırlamaları ya da benzeri fikirlerle takım çalışmaları yaratmaları beklenmektedir.

 1. Çevre yarışması için proje veya tasarımlarını hazırlayan öğrencilerin görsel olarak anlatımlarını video kaydına almaları ve [email protected] adresine göndermeleri gerekmektedir.
 2. Değerlendirme sonrasında kategorilere göre takımlar projelerini çevrimiçi olarak juri üyelerine sunulacaktır.