Yayınlar ve Konferanslar

Makale Adı: ÇOCUK ÜNİVERSİTELERİNDE 12-15 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA BİLİŞSEL GRUP PSİKOTERAPİSİ ETKİNLİKLERİNİN YERİ

Yazarlar: Çağla Akarsel, Filiz Meriçli

Yayın Tarihi: Mart, 2021

Yayıncı: INSAC New Developments in Health and Life Sciences Dergisi

……….

Makale Adı: 21. YÜZYIL BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE AKRAN EĞİTİMİ MODELİNİN YERİ VE ÖNEMİ

Yazarlar: Duygu Kaptanoğlu Coşkun, Çağla Akarsel

Yayın Tarihi: Mayıs, 2021

Yayıncı: WORLD CHILDREN CONFERENCE-II

………..

Makale Adı: ÇOCUKLARDA KİTAP OKUMANIN BİLİŞSEL GELİŞİM VE KOMPOZİSYON YAZMA BECERİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Yazarlar: Aysun Gencebay, Çağla Akarsel

Yayın Tarihi: Mayıs, 2021

Yayıncı: WORLD CHILDREN CONFERENCE-II

……….

Makale Adı: ÇOCUKLARIN OKUL DIŞI ZAMANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALARINA BİR ÖRNEK

Yazarlar: Filiz Meriçli, Duygu Kaptanoğlu, Çağla Akarsel

Yayın Tarihi: Ekim, 2020

Yayıncı: WORLD CHILDREN CONFERENCE

……

Makale Adı: IMPORTANCE OF COGNITIVE GROUP PSYCHOTHERAPY ACTIVITIES IN CHILDREN UNIVERSITIES FOR 12-15 AGE GROUP CHILDREN

Yazarlar: Çağla Akarsel, Filiz Meriçli

Yayın Tarihi: Ekim, 2020

Yayıncı: WORLD CHILDREN CONFERENCE