Yayınlar ve Konferanslar

Makale Adı: LİSE ÖĞRENCİLERİNDE SİBER ZORBA DAVRANIŞLARDA BULUNMA VE MARUZ KALMA DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Yazarlar: Çağla Akarsel, Duygu Kaptanoğlu Coşkun, Fatma Hacıoğulları

Yayın Tarihi: 22 Nisan 2022

Yayıncı: WORLD CHILDREN CONFERENCE – III

……….

Makale Adı: LİSE ÖĞRENCİLERİNDE SİBER ZORBA DAVRANIŞLARDA BULUNMA VE MARUZ KALMA DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Yazarlar: Çağla Akarsel, Duygu Kaptanoğlu Coşkun, Fatma Hacıoğulları

Yayın Tarihi: 24 Mart 2022

Yayıncı: ULUSLARARASI ÇOCUK VE ERGEN TRAVMALARI KONGRESİ

……….

Makale Adı: OKUL DIŞI ETKİNLİKLERE KATILAN ÇOCUKLARDA 21. YÜZYIL YAŞAM VE KARİYER BECERİLERİ KAZANIMLARINA DAİR ALGISI: ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEKLEMİ

Yazarlar: Çağla Akarsel, Duygu Kaptanoğlu Coşkun, Fatma Hacıoğulları, Şefik Emre Coşkun

Yayın Tarihi: 1 Aralık 2021

Yayıncı: 2. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇOCUK ÇALIŞMALARI KONGRESİ

……….

Makale Adı: OKUL DIŞI KURUMLARDA MÜHENDİSLİK ETKİNLİKLERİNİN ÇOCUKLARIN 21.YY BECERİLERİ KAZANMASINA İLİŞKİN NİTEL BİR ÇALIŞMA

Yazarlar: Fatma Hacıoğulları, Çağla Akarsel, Duygu Kaptanoğlu Coşkun

Yayın Tarihi: 1 Aralık 2021

Yayıncı: 2. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇOCUK ÇALIŞMALARI KONGRESİ

……….

Makale Adı: ÇOCUK ÜNİVERSİTELERİNDE 12-15 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA BİLİŞSEL GRUP PSİKOTERAPİSİ ETKİNLİKLERİNİN YERİ

Yazarlar: Çağla Akarsel, Filiz Meriçli

Yayın Tarihi: Mart, 2021

Yayıncı: INSAC New Developments in Health and Life Sciences Dergisi

……….

Makale Adı: 21. YÜZYIL BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE AKRAN EĞİTİMİ MODELİNİN YERİ VE ÖNEMİ

Yazarlar: Duygu Kaptanoğlu Coşkun, Çağla Akarsel

Yayın Tarihi: Mayıs, 2021

Yayıncı: WORLD CHILDREN CONFERENCE-II

………..

Makale Adı: ÇOCUKLARDA KİTAP OKUMANIN BİLİŞSEL GELİŞİM VE KOMPOZİSYON YAZMA BECERİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Yazarlar: Aysun Gencebay, Çağla Akarsel

Yayın Tarihi: Mayıs, 2021

Yayıncı: WORLD CHILDREN CONFERENCE-II

……….

Makale Adı: ÇOCUKLARIN OKUL DIŞI ZAMANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALARINA BİR ÖRNEK

Yazarlar: Filiz Meriçli, Duygu Kaptanoğlu, Çağla Akarsel

Yayın Tarihi: Ekim, 2020

Yayıncı: WORLD CHILDREN CONFERENCE

……

Makale Adı: IMPORTANCE OF COGNITIVE GROUP PSYCHOTHERAPY ACTIVITIES IN CHILDREN UNIVERSITIES FOR 12-15 AGE GROUP CHILDREN

Yazarlar: Çağla Akarsel, Filiz Meriçli

Yayın Tarihi: Ekim, 2020

Yayıncı: WORLD CHILDREN CONFERENCE