Yönetim Şeması

Anna Günsel
- Mütevelli Heyet Başkanı
Yönetim Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ
- YDÜ Proje Koordinatörü
- YDÜ Rektörü
Doç. Dr. Perçem Arman
- Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı
Doç. Dr. Yöney Kırsal Ever
- Mühendislik Fakültesi
Doç. Dr. Yücel Yazgın
- Güzel Sanatlar Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Dervişe Toklu
- Atatürk Eğitim Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Emete Toros
- İİBF İşletme Bölüm Başkanı
- GÜ 60+ Yaş Tazelenme Koordinatörü
Asım İdris
- Yakın Doğu Koleji Müdürü
Ömer Özkan
- Yakın Doğu Ortaokulu Müdürü
Beklem Riza
- Yakın Doğu Okul Öncesi Müdürü
Duygu Kaptanoğlu Coşkun
- Genel Sekreter
İcra Kurulu Üyeleri
Duygu Kaptanoğlu Coşkun
- Genel Sekreter
Fatma Hacıoğulları
- Koordinatör
Danışma Kurulu
 • Prof. Dr. Adile Öniz Özgören (Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı)
 • Prof. Dr. Ali Efdal Özkul (Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı)
 • Prof. Dr. Ayşe Zeynep Onur (Mimarlık Fakültesi Dekanı)
 • Prof. Dr. Bülent Bilgehan (Mühendislik Fakültesi Dekanı)
 • Prof. Dr. Cevanshir Guliyev (Sahne Sanatları Fakültesi Dekanı)
 • Prof. Dr. Dudu Özkum Yavuz (YDÜ Öğrenci Dekanı)
 • Prof. Dr. Erdal Aygenç (Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı)
 • Prof. Dr. Gamze Mocan (Tıp Fakültesi Dekanı)
 • Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş (İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi Dekanı)
 • Prof. Dr. İhsan Çalış (Eczacılık Fakültesi Dekanı)
 • Prof. Dr. K. Hüsnü Can Başer (Lisans Üstü Eğitim Enstitüsü Müdürü)
 • Prof. Dr. Mehmet Mahfuz Söylemez (İlahiyat Fakültesi Dekanı)
 • Prof. Dr. Mehtap Tiryakioğlu (Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı)
 • Prof. Dr. Muhammed Mutahhar Ulusoy (Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı)
 • Prof. Dr. Deniz Seyrek İntaş (Veteriner Fakültesi Dekanı)
 • Prof. Dr. Murat Özgören (Teknoloji Transfer Ofisi Sorumlusu) (NERİTA)
 • Prof. Dr. Mustafa Kurt (İletişim Fakültesi Dekanı)
 • Prof. Dr. Şerife Zihni Eyüpoğlu (İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı)
 • Prof. Dr. Tülen Saner (Turizm Fakültesi Dekanı)
 • Prof. Dr. Ümran Dal Yılmaz (Hemşirelik Fakültesi Dekanı)
 • Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ (Mükemmeliyet Merkezi Başkanı)
 • Prof. Dr. Zehra Altınay Gazi & Prof. Dr. Fahriye Altınay (Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi Eş Başkanları)
 • Doç. Dr. Yağmur Çerkez (Dekan Vekili) (Atatürk Eğitim Fakültesi)
 • Doç. Dr. Hüseyin Bicen (Dekan Yardımcısı) (Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi)
 • Doç. Dr. Beyza Hatice Ulusoy (Dekan Yardımcısı) (Veteriner Fakültesi)
 • Doç. Dr. Murat Tüzünkan (Yakın Doğu Okulları (Pre school, Elementary,Middle and High School) Sorumlu Rektör Yardımcısı)
 • Doç. Dr. Yeter Tabur (Dekan Vekili) (Hukuk Fakültesi)
 • Ahmet Çağman (İnovasyon Birimi Sorumlusu )
 • Görkem Bulunç (Müzeler Müdürü)