Yönetim Şeması

Anna Günsel
- Mütevelli Heyeti Başkanı
- Üniversite Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Filiz Meriçli
- Rektör
Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ
- Proje Koordinatörü
Uzm. Psk. Duygu Kaptanoğlu Coşkun
- Genel Sekreter
Uzm. Psk. Çağla Akarsel
- Genel Koordinatör
Mina Darbaz
- Koordinatör
Aysun Gencebay
- Koordinatör
Prof. Dr. Zeynep Onur
- Mimarlık Fakültesi Dekanı
Doç. Dr. Şerife Gündüz
- Atatürk Eğitim Fakültesi
Asım İdris
- Yakın Doğu Kolej Müdürü
Ömer Özkan
- Yakın Doğu Ortaokul Müdürü
İzzet Yılmaz
- Yakın Doğu İlkokul Müdür Muavini
Beklem Riza
- Yakın Doğu Okul Öncesi Müdürü
DANIŞMA KURULU
 • Prof. Dr. Mutahhar Ulusoy (Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı)
 • Prof. Dr İhsan Çalış (Eczacılık Fakültesi Dekanı)
 • Prof. Dr. Gamze Mocan (Tıp Fakültesi Dekanı)
 • Prof. Dr. Kürşad Turgut (Veteriner Fakültesi Dekanı)
 • Prof. Dr. Ali Efdal Özkul (Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı)
 • Prof. Dr. Şerife Eyüpoğlu (İktisadi ve İdari Fakültesi Dekanı)
 • Prof. Dr. Mehmet Mahfuz Söylemez (İlahiyat Fakültesi Dekanı)
 • Prof. Dr. Zehra Altınay Gazi (İletişim Fakültesi Dekanı)
 • Prof. Dr. Elif Sonsuzoğlu (Hukuk Fakültesi Dekanı)
 • Prof. Dr. Zeynep Onur (Mimarlık Fakültesi Dekanı)
 • Prof. Dr. Cevanshir Guliyev (Sahne Sanatları Fakültesi Dekanı)
 • Prof. Dr. Mehmet Özsöz (Mühendislik Fakültesi Dekanı)
 • Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş (İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi Dekanı)
 • Prof. Dr. Tülen Saner (Turizm Fakültesi Dekanı)
 • Prof Dr. Filiz Meriçli (Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürü)
 • Prof. Dr. Fahriye Altınay Aksal (Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü)
 • Prof. Dr. Hüsnü Can Başer (Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü)
 • Doç. Dr. Aslı Aykaç (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü)
 • Prof. Dr. Mustafa Sağsan (Sosyal Bilimleri Enstitüsü Müdürü)
 • Prof. Dr. Nadire Çavuş (Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü)
 • Yrd. Doç. Dr. Sezer Kanbul (Meslek Yüksekokulu Müdürü)
 • Enis Sayman (Hazırlık Okulu Müdürü)
 • Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ (DESAM Müdürü)
 • Prof. Dr. Nedime Serakıncı (Center of Excellence Başkanı)
 • Doç. Dr. Dudu Özkum Yavuz (Öğrenci Dekanı)
 • Görkem Bulunç (Müzeler Müdürü)
 • Prof. Dr. Murat Özgören (TTO Sorumlusu)
 • Ahmet Çağman (İnovasyon Birimi Sorumlusu)