Yönetmelik
ÖĞRENCİ KAYIT – KABUL ve SERTİFİKA-MEZUNİYET İŞLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç ve Kapsam

Amaç
Madde 1-

Bu Yönetmeliğin amacı; Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nin öğrenci kayıt-kabul ile kredi-sertifika ve mezuniyet esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2-

Bu Yönetmelik; Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nin amacına, faaliyetlerine ve öğrenci işlerinin yürütülmesine ilişkin hükümleri kapsar.

Amacı ve Faaliyet Alanları
Madde 3-

Üniversitenin amaçları şunlardır:
a) İlköğretim ve orta öğretim düzeyindeki (06-17 yaş grubundaki) öğrencilerin ilgi duydukları bilim, sanat ve spor alanlarıyla ilgili güvenilir ve güncel bilgiyi o alanın önde gelen bilim insanlarından ve Üniversitenin ilgili birimlerinden almasını sağlamak
b) Öğrencilerin üniversite birimlerinde gerçekleştirilecek programlarda kendi yeteneklerini keşfetmelerini, soru sorma ve sorun çözme becerilerini geliştirmelerini sağlamak
c) Öğrencilerin kendilerine uygun meslekleri seçmelerine, ileride işini seven mutlu ve ülkesine yararlı bireyler olmalarına katkıda bulunmak
ç) Yapılacak eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili olarak Üniversitenin akademik elemanlarına uygulama ve araştırma yapma imkanı sağlamak.
d) Bilimsel bilginin toplum tarafından erişilebilirliğini artırmak

Faaliyet Alanları
Madde 4–

(1) Üniversitenin faaliyet alanları şunlardır:
a) İlköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki (06-17 yaş grubundaki) öğrencilere Üniversitede eğitim-öğretim yapılan bütün bilim sanat kültür spor alanlarında uygulamalı, “eğlenerek, deneyerek öğrenme modeli “ne uygun eğitimler düzenlemek
b) İlköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki (06-17 yaş grubundaki) öğrencilerin soru sorma ve sorun çözme becerilerini geliştirmek, merak duygularını tetikleyerek kendilerini keşetmelerini sağlamak ve yenilikçi projeler geliştirmek üzere Üniversite içinde ve dışında çeşitli uygulamalı yaratıcı etkinlikler, laboratuar çalışmaları, geziler, projeler ve çalıştaylar düzenlemek
c) Üniversitenin amaçları doğrultusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak bunların çalışmalarına katılmak, bilgi alışverişinde bulunmak ve rehberlik yapmak.
d) Uluslararası diğer Çocuk Üniversiteleri ile ortak projeler ve etkinlikler düzenlemek, değişim programları geliştirmek

Kayıt İşlemleri
Madde 5-

Öğrencilerin kayıt işlemleri, Rektörlük onayı ile belirlenen günlerde oluşturulacak KAYIT MERKEZLERİNDE yapılır. Kayıt için zamanında başvurmayan ve gerekli belgeleri sağlamayan öğrencilerin kayıtları yapılmaz.

Kayıt Sildirme
Madde 6-

Öğrenciler, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Genel Sekreterliğine bir dilekçe ile başvurarak üniversite ile ilişkilerini kesebilirler. Özay Günsel Çocuk Üniversitesi ile ilişkisini her ne surette olursa olsun kesen öğrencilere ödemiş oldukları harç ve ücretler (ön kayıt ücreti de dahil) iade edilmez.

Harçlar
Madde 7-

Öğrencilerden alınacak ücretler, her akademik dönemde Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenir.

Kredi ve Sertifikalar
Madde 8-

Her 2 saatlik uygulama 1 kredidir. Toplam 100 kredi toplayan öğrenciye BRONZ SERTİFİKA verilir.
Bronz Sertifika lan öğrenci 200 saatlik daha programa katılarak 100 kredi daha topladığında GÜMÜŞ SERTİFİKA alır.
Gümüş Sertifika alan öğrenci 200 saatlik daha uygulama programına katılarak bir 100 kredi daha topladığında ALTIN SERTİFİKA almaya hak kazanır.

Mezuniyet
Madde 9-

İlk ALTIN SERTİFİKA sını alan öğrenci Özay Günsel Çocuk Üniversitesi ÇOCUK DOKTOR ünvanı ile mezun olur.
Programlara devam ederek ALTIN SERTİFİKA sayısını arttıran öğrenciler ise aşağıdaki sırayla ünvanlar alarak mezun olur.

2 ALTIN SERTİFİKA kazanan öğrenci Özay Günsel Çocuk Üniversitesi ÇOCUK YARDIMCI DOÇENT ünvanı ile mezun olur.
3 ALTIN SERTİFİKA kazanan öğrenci Özay Günsel Çocuk Üniversitesi ÇOCUK DOÇENT ünvanı ile mezun olur.
4 ALTIN SERTİFİKA kazanan öğrenci Özay Günsel Çocuk Üniversitesi ÇOCUK PROFESÖR ünvanı ile mezun olur.

Kredi Eksiklerinin Telafisi
Madde 10-

Akademik dönem içinde 5 krediye karşı gelen 10 saatlik uygulamaya katılamayan öğrenci, mazereti uygun görüldüğü takdirde üniversite tarafından açılacak telafi uygulamalarına ücret ödemeden katılabilecektir.

Yürürlük
Madde 8-

Bu Yönetmelik Haziran 2019 tarihi ile yürürlüğe girmiştir.

Yürütme-
Madde 9

Bu Yönetmelik Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.