Özay Günsel Çocuk Üniversitesi II. Uluslararası Multidisipliner Çocuk Çalışmaları Kongresine katıldı
Eklenme Tarihi: 08 Aralık 2021, 15:07


Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Genel Sekreteri Duygu Kaptanoğlu Coşkun, Genel Koordinatör Uzm. Psk. Çağla Akarsel, Koordinatör Fatma Hacıoğulları ve NERİTA (Near East Research and Innovation Technology Area) TTO Uzmanı Şefik Emre Coşkun II. Uluslararası Multidisipliner Çocuk Çalışmaları Kongresi’ne iki bilimsel çalışmayla katıldı.

Çevrimiçi düzenlenen kongrede çocuklarla ilgili pek çok konu ele alındı. Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nden araştırmacılar ise kongreye “Okul Dışı Etkinliklere Katılan Çocuklarda 21’inci Yüzyıl Yaşam ve Kariyer Becerileri Kazanımlarına Dair Algısı: Çocuk Üniversitesi Örneklemi” ve “Okul Dışı Kurumlarda Mühendislik Etkinliklerinin Çocukların 21’inci Yüzyıl Becerileri Kazanmasına İlişkin Nitel Bir Çalışma” başlıklı bildirilerle katıldılar.

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, bilimi çocuklar için somut hale getirmeyi hedefliyor
Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Genel Sekreteri Duygu Kaptanoğlu Coşkun, uygulamakta oldukları programları çocuklar için değerlendirmeye ve 21’inci yüzyıla uygun etkinlik ve programlar düzenlemeye devam ederken, bilimi çocuklar için somut hale getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Çocuk üniversitesi öğrencilerinin kariyer ve yaşam becerilerinin geliştiğini belirten Duygu Kaptanoğlu Coşkun, çocukların 21’inci yüzyıla uygun beceriler kazanarak takım çalışmalarında efektif bir işbirliği geliştirdiklerini söyledi. Duygu Kaptanoğlu Coşkun, “Uygulanan etkinlikler sonucunda çocukların liderlik vasıflarının pekiştiğini ve meslekler hakkındaki bilgilerinin arttığını gözlemliyoruz” ifadesini kullandı.